We gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Om te voldoen aan de richtlijn inzake e-Privacy moeten we u om uw toestemming vragen om deze cookies aan te maken.

Home  |  Contact  |  Over ons
|  
|   Registreren  |  Inloggen

WeekendWerk als student? Deel 1: Sociale bijdragen

Gepost: 01.05.2017
Als je werkt als jobstudent zijn er 4 zaken die je in het oog moet houden. In de komende nieuwsberichten lichten we deze alle 4 toe. 

1. Sociale bijdragen
Je kan jaarlijks maximaal 475 uur presteren aan verminderde sociale bijdragen voor je werkgever en jij.

Deze dagen kan je vrij kiezen, het ganse jaar door. Je kan je saldo nakijken op studentatwork.be

En als ik hier over ga?
Vanaf het 476ste uur zullen er hogere sociale bijdragen gelden. Dit betekent dat je minder zal overhouden van je brutoloon.

Volgende week: Kinderbijslag

(Bron en meer info: https://www.mysocialsecurity.be)
 

Al het nieuws bekijken
2020 Powered by Weekendwerk.be